27 stycznia 2016

Idea powstania Akademii

 

AKADEMIA GÓRSKA to platforma non-profit na rzecz bezpiecznej eksploracji górskiej !

„Środowisko górskie to miejsce, w którym szybkie zmiany i potężne siły przytłaczają ludzką obecność”. Można się temu poddać, bez pytań, bez oporu, i polegać jedynie na ulotnym szczęściu – a jest ono do momentu, w którym nas opuszcza – albo świadomie stawić czoło tym naturalnym procesom i warunkom, minimalizując jednocześnie ich negatywne skutki.

Pamiętajmy, że góry same w sobie nie stanowią zagrożenia, dopóki nie pojawi się w nich człowiek. Dopiero nasza obecność w tym pięknym, lecz wrogim środowisku stwarza dogodne warunki do wystąpienia niebezpieczeństw.

Ekspozycja, skrajne temperatury, lawiny, szczeliny lodowcowe, wiatr, mgły itp., to siły wyższe, a jednak obiektywne procesy zmieniające oblicze gór – były, są i będą. Z kolei, zła ocena sytuacji, nieodpowiedni sprzęt lub jego brak, słaba kondycja fizyczna, nadmierna pewność siebie, ignorancja, niewiedza itp., to siły subiektywne, osadzone w naszych głowach, i całkowicie ludzkie. Dopiero na styku tych dwóch grup, w miejscu, w którym krzyżują się ambicje i naturalne procesy kształtujące środowisko górskie, tworzą się zagrożenia, które mają wpływ na nasze życie.

Zrozumienie tej istotnej zależności powinno stanowić punkt wyjścia dla wszelkich działań górskich.

Misja i cel

To czego nie widać, i to, o czym nie mamy pojęcia, nie znaczy, że nie istnieje. Po to właśnie powstała nasza inicjatywa. Akademia Górska to platforma non-profit zrzeszająca grupę doświadczonych profesjonalistów, ludzi gór (instruktorów, przewodników, trenerów), która stawia sobie za cel promowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa w górach (od Beskidów po góry wysokie).

W ramach działalności non-profit Akademii Górskiej i przy współudziale innych zaangażowanych w tą inicjatywę firm i podmiotów, pokażemy Wam:

 • jak radzić sobie w niebezpiecznym środowisku górskim,
 • w jaki sposób rozpoznawać zagrożenia, jak je „oswajać”, i w jaki sposób określać poziomy akceptowalnego ryzyka,
 • jak zapobiegać zagrożeniom, lub minimalizować potencjalne skutki ich wystąpienia,
 • jak sprawnie posługiwać się sprzętem górskim i wspinaczkowym, pamiętając jednocześnie o tym, że szybkość akcji górskiej ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo,
 • jak bezpiecznie wspinać się w skałach i w górach, zimą i latem,
 • jak być świadomym, wyedukowanym turystą, który przygotowany jest na każdą ewentualność zimą i latem,
 • powiemy Wam również o tym, że tzw. „reakcja na brak kłopotów” sama w sobie stanowi poważne zagrożenie („nic złego nie stało się poprzednio, to nic złego nie stanie się i teraz”) (sic!),
 • oraz wiele innych, istotnych zagadnień, związanych z bezpieczeństwem.

„Decyzje podejmowane dzisiaj mogą zależeć od tego, jak czyniliśmy to w przeszłości”, dlatego nasz cel jest prosty! Chcemy podzielić się z wami profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które sprawią, że przebywanie w górach – teraz i w odległej przyszłości – będzie dla Was zawsze bezpieczną przygodą.

Po więcej informacji dotyczących naszych kursów, warsztatów i innych wydarzeń zapraszamy do działu „szkolenia i programy”

Co nas wyróżnia:

 • doświadczenie – jesteśmy wspinaczami, przewodnikami i trenerami, którzy od wielu lat działają w górach (eksploracyjnie, wspinaczkowo, turystycznie),
 • wypracowany warsztat –szkolimy długie lata i mamy w tym dobrą praktykę,
 • kompleksowość – u nas nauczycie się wszystkich aktywności związanych z górami, a nasz autorski program szkoleń pozwoli Wam płynnie przechodzić między poszczególnymi szkoleniami (stopnie wtajemniczenia – czyli np. od turystycznych podstaw po specjalistyczną wspinaczkę w górach wysokich).
 • niczym nie skrępowany optymizm – bo wierzymy, że wszyscy na siebie wzajemnie oddziałujemy. Nasze motto: „Uczyń swój wpływ pozytywnym”.

Znak Jakości Akademii Górskiej

To co dobre wymaga wyróżnienia, dlatego Akademia Górska posługuje się znakiem jakości, który nadawany jest komercyjnym szkoleniom. Szkolenia opatrzone tym znakiem spełniają najwyższe standardy jakości.