4 czerwca 2016

Zimowe Spotkania Tatrzańskie

Zimowe Spotkania Tatrzańskie

Zimowe Spotkania Tatrzańskie to weekendowa, integracyjna impreza (od piątku do niedzieli), która ma na celu przybliżyć wam różne aspekty turystycznego i wspinaczkowego rzemiosła pod okiem doświadczonych wspinaczy, przewodników i instruktorów.

W przepięknej scenerii Doliny Kieżmarskiej na Słowacji będziecie mieć możliwość  poćwiczenia technik linowych, które bardziej niż jakikolwiek inne elementy górskiego rzemiosła symbolizują naszą zależność od innego człowieka, zespołu, natury. Nauczycie się jak postępować w sytuacjach zagrożenia lawinowego i gdy lawina stanie się już faktem dokonanym (warsztaty ratownictwa lawinowego). Pokażemy Wam jak hamować czekanem, żeby w pierwszych sekundach skutecznie zatrzymać niebezpieczny upadek. Nauczycie się również podstawowych zasad wspinaczki lodowej oraz poćwiczycie pokonywanie niewielkich przeszkód lodowych, które mogą stanąć wam kiedyś na drodze.

Oprócz ćwiczeń praktycznych będziecie mogli również wysłuchać wykładów, zajęć teoretycznych oraz spotkać się wyjątkowymi gośćmi, którzy na górskich szlakach i wielkich ścianach niejedno ostrze czekana zdarli do samej głowicy.